Productie van Poolshoogte

STUDIO WERK – DEGASTEN

DEGASTEN benadert diversiteit en identiteit niet als onderwerp maar belichaamt ze. We ‘doen’ niet aan diversiteit en inclusie; het zit in ons DNA en is zichtbaar in onze missie, in de samenstelling van de organisatie, de jongeren waarmee we werken, onze partners en ons publiek. Het bepaalt onze werkwijze, de verhalen die we vertellen en de beeldtaal die we gebruiken. 

Onze kracht is het coachen en begeleiden van jong talent in een artistieke context.  Wij bereiken jongeren die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met theater. We geven les door heel Amsterdam aan jongeren uit alle lagen van de bevolking. En ook landelijk laten we jongeren kennismaken met DEGASTEN en theater – via voorstellingen en workshops. 
 
Wij geloven hartstochtelijk in de emanciperende rol die kunst en cultuur kan spelen in de samenleving. Wij maken het perspectief zichtbaar van spelers die nog te weinig vertegenwoordigd zijn in het theater; de plek waar de verbeelding van een andere realiteit mogelijk is.    
 
Wij geloven in de kracht van de fysieke ontmoeting, in het oprekken van grenzen en het verbreden van elkaars horizon. Wij maken spelers met wie we werken bewust van de ‘voetafdruk’’ die ze achterlaten: elke keuze en elke stap heeft effect op jezelf, elkaar, de docent/theatermaker, DEGASTEN, het werkveld, de maatschappij, het publiek en de wereld waarin we leven. Op deze manier maken we hen medeverantwoordelijk. Zo kunnen zij zelf bepalen wat uit hun eigen wereld mee het repetitielokaal in gaat. En vice versa.