Huisregels

Op alle locaties van het festival gelden de volgende huisregels:

AANWIJZINGEN
Bezoekers houden zich aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het organisatie- en beveiligingspersoneel.

FIETSEN
Plaats je fiets, brommer of scooter alleen in de (extra) fietsenstallingen.

FLYERS
Het is niet toegestaan om flyers uit te delen.

HINDERLIJK GEDRAG
Deventer Op Stelten is een feest voor alle bezoekers. Hinderlijk gedrag leidt tot verwijdering van het festival.

DRANK
Jonger dan 18: geen alcohol. Glaswerk niet op de speellocaties van het festival.

AFVAL
Deponeer jouw afval in de (extra) afvalbakken en niet op de speellocaties van het festival.

TOILET
Maak gebruik van beschikbare (extra) toiletten of bij de horeca. Wildplassen is niet toegestaan.

DRUGS, WAPENS EN ANDERE ZAKEN
Het meenemen van drugs, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan. Bij constatering zal direct melding worden gedaan en volgt inname. Mogelijk wordt er gevisiteerd/gefouilleerd.

KLEDING
(Voetbal)clubkleding/ full colours van OMG’s is niet toegestaan.

AANSPRAKELIJKHEID
De organisator van het festival Deventer Op Stelten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en
immateriële schade aan bezoekers of hun bezittingen. Het betreden van alle festivallocaties en de deelname aan activiteiten is op eigen risico.