voor jonge makers

Tijdens Poolshoogte presenteert het Theaterschip in samenwerking met Deventer op Stelten een programma van jonge podiumkunstmakers. Het werk dat je kan verwachten zal gericht zijn op een jong publiek en is brutaal, rauw, soms experimenteel en maatschappelijk geëngageerd. Poolshoogte biedt niet alleen ruimte aan deze jonge professionals, maar ook aan jongeren die aan de vooravond staan van het kunstvakonderwijs.

Poolshoogte presenteert 17 voorstellingen/performances bestaande uit acrobatiek, theater, dans, muziektheater en clownesk cabaret.

Alleen voor de voorstellingen geprogrammeerd in de theaterzaal van het Theaterschip is een gratis reservering noodzakelijk. De buitenvoorstellingen op het festival terrein zijn vrij toegankelijk.

Programma Poolshoogte

Luuk Brantjes met L O N E

L O N E is een abstracte solo circusperformance die de balans opmaakt tussen alleen of eenzaam zijn. In een wereld waar we constant met elkaar verbonden zijn, is een angst voor alleen zijn gegroeid. In deze voorstelling wordt de nadruk gelegd op de vreugde, de schoonheid en de rust die met alleen zijn gepaard kan gaan.
L O N E is een eerbetoon aan de singles, aan de vrijbuiters, aan ieders inventieve ik.

Choreograaf Ruben Chi) – Solitude 

In Solitude toont choreograaf en dansmaker Ruben Chi de hoogtes en dieptes van stilte en eenzaamheid, als mens én als kunstenaar. Want in 2020 viel de wereld even stil. Chi merkte: in die stilte blijft alleen je eigen stem over. De vraag is, wie durft te luisteren – en wie loopt ervoor weg?

In Solitude neemt de hiphop/battle danser Riley je mee op een inner journey. Een expressieve hiphop-danssolo over de caleidoscoop aan emoties en confrontaties met jezelf in eenzaamheid. En de kracht die schuilt in de confrontatie met je eigen stilte.

MONKI met 60% banaan

Storytelling/circus; Benjamin Monki Kuitenbrouwer onderzoekt de komende jaren waar onze cynische blik op de mens vandaan komt en wat de sociale consequenties zijn van een negatief wereldbeeld. Met behulp van gekleurde elastieken vormt hij grafieken tussen een aantal meters hoge palen waar hij als acrobaat in klimt. Met data over extreme armoede, kindersterfte en de ozonlaag zwaait Professor Monki tussen zijn palen heen en weer om zijn punt duidelijk te maken.

De Werf met HET KANSRIJK 

De Werf presenteert, HET KANSRIJK onder regie van Theater Gajes. De Werf is een samenwerkingstraject tussen het Theaterschip, NJON (Nationale Jeugdorkesten Nederland) en Theater Gajes.

Welkom in HET KANSRIJK, het land waar je kunt winnen! Waar iedereen succesvol kan zijn! Waar iedereen kan bereiken wat hij wil!
In HET KANSRIJK wordt je meengenomen in een waanzinnige ervaring. Onder leiding van jouw eigen groepsleider kom je oog in oog te staan met jouw rivalen. De wedstijdleiding bepaalt de regels, maar jij maakt het verschil, want inzet en doorzettingsvermogen lonen. Opdat de beste winnen mag…

Een beeldende, muzikale familievoorstelling over kansenongelijkheid. Maakt het uit waar je wieg staat en wat zijn de consequenties daarvan? Hoe maakbaar is het leven? Is het zo dat arbeid loont? In deze buitenvoorstelling wordt een groot spel gespeeld. De winnaars winnen een mooie prijs….dus laten we spelen! Opdat de beste winnen mag…

Werkplaats Theaterschip met Faithless 

Faithless is een explosieve cocktail van verveling en dadendrang. Een razende rollercoaster die rakelings langs de afgrond van het bestaan scheert. In deze coming-of-age volgen we de generatie die boven alles kinderen van een economisch systeem zijn.
Op weg naar de top is weinig plaats – pompen of verzuipen het devies. Doordrenkt met bier, opgezweept door allesverzengende stiltes en lamgelegd door indringende technobeats vechten vier jongvolwassenen zich een weg naar de uitgang van de avond: een pijnlijk eerlijke morning-after.

Workshops met presentatie 

De maaksessies vinden gedurende het hele weekend op verschillende momenten plaats en worden geleid door professionele makers. In diverse stappen gaan we een presentatie creëren from scratch.

Elke maker werkt vanuit hetzelfde thema, maar starten vanuit een andere invalshoek.

Speeltijden

vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli

Tickets

alleen gratis tickets reserveren voor voorstellingen in de theaterzaal van Het Theaterschip

Locatie

Havenkwartier

Op de kaart

Website