Verenigde Podiumkunstenfestival sept 2016

OPROEP AAN TWEEDE KAMER

2,5 miljoen extra nodig voor 1,25 miljoen bezoekers per jaar

De podiumkunstenfestivals in Nederland hebben het heel moeilijk. Van Groningen tot Middelburg, van Rotterdam tot Deventer, brengen ze honderdduizenden mensen in aanraking met (nieuwe vormen van) kunst en cultuur. Ze staan centraal in lokale en nationale culturele infrastructuren, maar ze staan aan de zijlijn als het gaat om beleid en subsidieverdeling. Voor 2017 - 2020 is jaarlijks 2,5 miljoen extra nodig om de podiumkunstenfestivals overeind te houden. De gezamenlijke (>35) Nederlandse podiumkunstenfestivals verzoeken de Tweede Kamer om de incidentele middelen voor festivals in 2016 (2,5 miljoen euro) nu structureel te maken voor podiumkunstenfestivals in de gehele beleidsperiode 2017-20120 en om dit budget onder te brengen bij het Fonds Podiumkunsten.

Eind 2015 ging De Tweede Kamer tot ons genoegen met een grote meerderheid akkoord met een amendement voor incidenteel 10 miljoen extra cultuurbudget in 2016 (amendement Van Veen c.s. - 3 december 2015). Daarvan was 2 miljoen bestemd voor de festival in het Fonds Podiumkunsten en 0,5 miljoen voor een 'slecht weer fonds' voor festivals. De vreugde van de festival over het gehoord zijn sloeg al snel om in schrik omdat het alleen middelen voor 2016 bleek te betreffen. 

In 2016 hebben deze extra bijdrages voor de betreffende festivals en voor honderdduizenden bezoekers (die daardoor op een laagdrempelige wijze in aanraking komen met kunst en cultuur) een groot verschil kunnen maken. Echter, in de cultuurnotaperiode 2017-20120 valt deze bijdrage weer weg en is er weinig veranderd aan de penibele situatie van de podiumkunstenfestivals in Nederland, sterker nog: sinds de toekenningen van het Fonds Podiumkunsten op 2 augustus blijkt het er alleen maar erger op te zijn geworden. In totaal werden 34 festivals positief beoordeeld en konden er slechts 12 daadwerkelijk op een honorering rekenen. Ook het internationaal buitentheaterfestival 'Deventer Op Stelten' viel buiten de boot vanwege het gebrek aan geld in de regeling. 

----------------------------------------------------------------------

Verenigde Nederlandse Podiumkunstenfestivals:

NOORD - Eurosonic Noorderslag (Groningen) | Oerol Festival (Terschelling) | Noorderzon Performing Arts Festival (Groningen) | Jonge Harten Theaterfestival (Groningen) | Oranjewoud Festival (Oranjewoud)
WEST - SPRING Performing Arts Festival (Utrecht) | Grachtenfestival (Amsterdam) | Motel Mozaïque (Rotterdam) | Operadagen (Rotterdam) | Holland Festival (Amsterdam) | Over het IJ Festival (Amsterdam) | Festival Oude Muziek (Utrecht) | Julidans (Amsterdam) | Reuring (Purmerend) | Amsterdams Kleinkunst Festival (Amsterdam) | Dancing on the Edge Festival (diverse steden) | Gaudeamus Muziekweek (Utrecht) | Holland Dance Festival (Den Haag) | Karavaan Festival (Noord-Holland) | Nederlands Theater Festival/Amsterdam Fringe Festival (Amsterdam) | Tweetakt (Utrecht) | Geelvinck Fortepiano Festival (Amsterdam) | Cello Biënnale (Amsterdam) | ITs Festival (Amsterdam) | Le Guess Who? (Utrecht)
OOST - Internationaal buitentheaterfestival 'Deventer Op Stelten' (Deventer) | Music Meeting (Nijmegen) 
ZUID - Theaterfestival Boulevard ('s-Hertogenbosch) | Festival Circolo ('s-Hertogenbosch) | Zeeland Nazomer Festival (Middelburg